Skillnaden mellan Pro Forma faktura och kommersiell faktura

En proformafaktura är en spekulation, en bästa gissning om kostnaden för en order innan den har fyllts. Proformafakturor används ofta för import och export, särskilt när köparen och säljaren inte har en historia av att arbeta tillsammans.

En kommersiell faktura återspeglar en verklig situation med priser och kvantiteter för vad som faktiskt sålts. Dokumenten kan se väsentligen likadana ut, men proforma-versionen speglar en situation som inte nödvändigtvis är verklig, även om den återspeglar en leverantörs bästa gissning om vad den slutliga kommersiella fakturan kommer att innehålla.

Dricks

En proformafaktura ger en uppskattning av det slutliga beloppet för en order. En kommersiell faktura visar det slutliga belopp som ska betalas. Proformafakturor används vid import och export för att deklarera varornas värde för tullen. Kommersiella fakturor används för redovisning för att betala räkningar.

Syfte med Pro Forma och kommersiella fakturor

Syftet med en proformafaktura är att ge en kund en klar uppfattning om vad man kan förvänta sig. Det är en uppskattning av god tro som visar vad som kan vara känt i förväg, såsom priser och villkor, och ett genomsnittligt faktureringsbelopp för de typer av varor som begärs. En kund kan också använda en proformafaktura för att avgöra om en beställning ska göras eller inte.

Syftet med en kommersiell faktura är att begära betalning för varor som faktiskt har sålts genom att visa det belopp som faktiskt ska betalas.

Användning av Pro Forma och kommersiella fakturor

En leverantör kan tillhandahålla en proformafaktura i en situation där det är omöjligt att förutsäga ett exakt pris, men det är möjligt att ge en allmän uppfattning om kommande avgifter. En proformafaktura kan också vara en möjlighet att lägga fram variabler som kan återspegla den slutliga fakturans storlek, till exempel oväntade problem som kan uppstå när en order fylls. Vissa proformafakturor ger parametrar för potentiella avvikelser, som att säga att en utskrift kan visa sig vara 10 procent över eller under det beställda beloppet. Importörer använder proformafakturor när de deklarerar varornas värde i en försändelse för tullklarering.

En kommersiell faktura används för att tillhandahålla ett slutligt uttalande som återspeglar vad som har inträffat under processen att fylla en beställning eller slutföra ett projekt. Kunden kommer att använda detta uttalande för att betala räkningen och förvarar det för skatte- och bokföringsändamål.

Format för Pro Forma och kommersiella fakturor

En proformafaktura kan se nästan exakt ut som en kommersiell faktura. Det bör dock vara tydligt märkt "pro forma" eller med något annat språk som speglar det faktum att det bara är en uppskattning och inte ska betalas förrän arbetet är klart och den slutliga fakturan har utfärdats.

Redovisning av Pro Forma och kommersiella fakturor

En proformafaktura är användbar för budgetering. Det ger ditt företag en allmän uppfattning om det belopp som ska betalas och när det måste betalas. En kommersiell faktura är nödvändig för att betala räkningen och notera den som en utgift. Den ska sparas och arkiveras för referenser och för att säkerhetskopiera din redovisningsinformation vid en revision.