Hur man massar text till alla på en Samsung Galaxy

Spara tid genom att skicka mass-SMS från din Samsung Galaxy när du behöver kommunicera ett meddelande till flera kontakter samtidigt. Du kan skicka ett enda textmeddelande till alla i din kontaktlista från din enhet. Använd Galaxy: s kontaktgruppsfunktion för att skapa en kontaktgrupp som innehåller alla kontakter i din adressbok. När du har skapat en allomfattande kontaktgrupp kan du skicka ett enda textmeddelande till hela gruppen med Galaxy's Messaging-app.

Skapa kontaktgrupp

1

Tryck på ikonen "Kontakter" på startskärmen för Samsung Galaxy för att öppna din kontaktlista.

2

Tryck på fliken "Grupper" för att öppna gruppformuläret.

3

Tryck på "Meny" -knappen och tryck sedan på "Skapa" för att öppna formuläret Ny grupp.

4

Skriv ett namn för den nya gruppen i fältet Gruppnamn, till exempel "Alla kontakter".

5

Tryck på alternativet "Lägg till medlem". Din kontaktlista öppnas för att visa alla dina kontakter med en kryssruta bredvid varje post.

6

Tryck på kryssrutan "Välj alla" och tryck sedan på "OK". Alla kontakter i din kontaktlista läggs till i den nya gruppen.

Skicka grupptext

1

Tryck på ikonen "Kontakter" på Galaxy-startskärmen och tryck sedan på fliken "Grupper".

2

Tryck på posten för din all inclusive-kontaktgrupp.

3

Tryck på "Meny" -tangenten och tryck sedan på "Skicka meddelande." En lista över kontakter i kontaktgruppen visas.

4

Tryck på "Alla" för att inkludera alla kontakter i gruppen och tryck sedan på "Klar". Meddelandeappen öppnas och formuläret Nytt SMS-meddelande visas.

5

Skriv ditt meddelande till gruppen i textinmatningsrutan.

6

Tryck på "Skicka" för att skicka meddelandet till alla i din kontaktgrupp.