Hur man tar bort en profilbild från en Facebook-fansida

Din Facebook-fansides profilfoton fungerar som ett första intryck när människor landar på sidan och visas tydligt längst upp till vänster och visas också när människor söker efter sidan. Om du känner att ett foto inte är snuff, ger Facebook dig möjlighet att permanent ta bort bilden. Använd fläktens administrativa verktyg för att ta bort oönskade profilfoton.

1

Logga in på Facebook och se din fansida.

2

Klicka på fansidans profilbild längst upp till vänster. En lista med alla sidans profilbilder visas.

3

Klicka på fotot du vill ta bort. Fotoförstoringarna och alternativen visas längst ner till höger.

4

Klicka på "Ta bort det här fotot." En dialogruta öppnas.

5

Klicka på "Bekräfta".