Vad är en horisontell fusion och en vertikal fusion?

Horisontella och vertikala fusioner är två strategier som ditt företag kan använda för att uppnå specifika mål, som att växa ditt företag, komma in på nya marknader, öka intäkterna eller minska kostnaderna. En fusion kombinerar två företag i syfte att ge båda en starkare konkurrensfördel. Horisontella och vertikala sammanslagningar är alternativ till att göra interna investeringar och kan hjälpa dig att uppnå dina mål på kortare tid och till lägre kostnad.

Definition av horisontell fusion

En horisontell fusion äger rum när två företag som erbjuder liknande eller kompatibla produkter eller tjänster till samma marknad kombineras under ett enda ägande. Om det andra företaget säljer produkter som liknar dina, ger din kombinerade försäljning dig en större andel av marknaden. Om det andra företaget tillverkar produkter som kompletterar ditt sortiment kan du nu erbjuda ett bredare utbud av produkter till dina kunder. En sammanslagning med ett företag som erbjuder olika produkter till en annan sektor av marknaden gör att du kan diversifiera dina aktiviteter och gå in på nya marknader.

Horisontella fusionsfördelar

Huvudsyftet med en horisontell sammanslagning är att öka intäkterna genom att erbjuda ett extra sortiment av produkter till dina befintliga kunder. Du behöver inte investera tid eller resurser i att utveckla dina egna nya produkter. Du kanske kan sälja till olika geografiska territorier om det andra företaget har distributionsanläggningar eller kunder i områden som du för närvarande inte täcker. Horisontella fusioner kan också hjälpa dig att minska risken för konkurrens på din marknad. Det nya sammanslagna företaget kan ha större resurser och marknadsandelar än dina andra konkurrenter, vilket gör att du kan uppnå stordriftsfördelar och utöva större kontroll över prissättningen.

Vertikal fusionsdefinition

Huvudsyftet med en vertikal fusion är inte att öka intäkterna utan att förbättra effektiviteten eller minska kostnaderna. En vertikal fusion äger rum när två företag som tidigare sålt till eller köpt från varandra kombineras under ett enda ägande. Företagen befinner sig i regel i olika produktionsstadier. En tillverkare kan besluta att gå samman med en leverantör av viktiga komponenter eller råvaror, till exempel, eller med en distributör eller återförsäljare som säljer sina produkter.

Vertikala fusionsfördelar

Vertikala sammanslagningar kan hjälpa dig att få tillgång till viktiga leveranser. De hjälper också till att minska dina totala kostnader genom att eliminera kostnaderna för att hitta leverantörer, förhandla om erbjudanden och betala fullständiga marknadspriser. Vertikala fusioner kan förbättra din effektivitet genom att synkronisera produktion och leverans mellan de två företagen och se till att leveranser är tillgängliga när du behöver dem. Till exempel kan ett datorföretag gå samman med en leverantör av viktiga elektroniska komponenter. Efter att företagen har kombinerats tillhandahåller leverantören dataföretagets delar utan markering. Denna typ av fusion kan också hjälpa dig att hantera konkurrenter. Genom att göra det svårt för konkurrenter att få viktiga leveranser kan du försvaga befintliga konkurrenter och öka hindren för nya konkurrenters inträde.

Vilken fusion för dig?

Horisontella och vertikala fusioner har olika mål och kan hjälpa ditt företag att uppnå olika tillväxtmål. Om du vill öka dina intäkter eller utöka ditt produktsortiment, leta efter möjligheter för en horisontell fusion. Här kommer den potentiella verksamheten att ha produkter och tjänster som liknar dina egna, men med ytterligare linjer som du vill ha, eller som verkar i ett geografiskt område som för närvarande är utom räckhåll. Om du vill bli mer konkurrenskraftig genom att sänka dina kostnader, eller om du behöver skydda tillgången till viktiga leveranser, bör du överväga en vertikal sammanslagning. Den perfekta matchningen kommer att producera komponenter eller material som ditt företag behöver, och kommer att ligga tillräckligt nära ditt eget företag för att fraktkostnaderna inte kommer att utplåna det sammanslagna företagets lönsamhet.