Så här tar du bort ett datoradministratörskonto i Windows XP

Hantering av användarkonton hjälper till att se till att endast behöriga parter har tillgång till företagets datorer. Windows XP har en särskild användarpanel genom vilken du kan ta bort onödiga administratörskonton. Microsoft rekommenderar dock att du först inaktiverar ett administratörskonto för att verifiera att inaktiveringen inte påverkar datorns funktionalitet. När du har inaktiverat kontot och bekräftat att det inte finns några negativa effekter kan du fortsätta med att ta bort kontot.

Inaktivera konto

1

Högerklicka på ikonen "Den här datorn" på skrivbordet och välj "Hantera" på popup-menyn som visas.

2

Expandera noden "Lokala användare och grupper" och välj "Användare" för att ladda en lista över användarkonton.

3

Dubbelklicka på det administratörskonto som du vill inaktivera.

4

Klicka på fliken "Allmänt" för att ladda skärmen för allmänna inställningar för det valda kontot.

5

Markera kryssrutan "Kontot är inaktiverat" och klicka sedan på "OK" för att inaktivera kontot.

Radera konto

1

Klicka på "Start" -knappen och välj "Kontrollpanelen".

2

Klicka på "Prestanda och underhåll | Administrativa verktyg | Datorhantering | Systemverktyg."

3

Klicka på "Lokala användare och grupper" för att ladda konsolträdet.

4

Klicka på "Användare" för att ladda en lista över användarkonton på din dator.

5

Högerklicka på det administratörskonto du vill ta bort och klicka sedan på "Ta bort" på popup-menyn som visas. Beroende på datorns inställningar kan du bli ombedd att bekräfta att du vill ta bort den valda användaren.