Så här skiljer du ett Gmail-konto från ett Google-konto

Att ha ett Google-konto är bara smart affär: Du kan komma åt Google Kalendrar, Google Grupper, Google Dokument och mycket mer med detta enda konto. När du registrerar dig för ditt Google-konto länkas din Gmail-adress automatiskt till det, och om du inte har en Gmail-adress får du en för inloggningssyfte från Google. Men du kanske vill separera de två kontona om till exempel Gmail-kontot är ett personligt konto och du vill att Google-kontot ska vara rent affärsinriktat. Att separera Gmail- och Google-konton är en enkel process som tar bara några minuter. Det är dock viktigt att notera att om du gör detta kommer ditt Gmail-konto att stängas permanent. Enligt Google har du fortfarande tillgång till ditt Google-konto men kommer inte längre att kunna skicka,ta emot eller visa e-postmeddelanden i ditt Gmail-konto efter att du har separerat de två kontona.

1

Navigera till sidan "Redigera tjänster" när du är inloggad på ditt Gmail-konto.

2

Klicka på länken "Ta bort Gmail permanent". Detta tar dig till en bekräftelsessida.

3

Läs informationen under "Ta bort Gmail från ditt konto" och klicka sedan på rutan bredvid "Ja, jag vill ta bort permanent (ditt Gmail-kontonamn) och ta bort det från mitt Google-konto." Informationen i det här avsnittet innehåller en varning om att separera Gmail från ditt Google-konto kommer att leda till att ett Gmail-konto stängs permanent inom två arbetsdagar.

4

Skriv en ny primär e-postadress i fältet "Ny primär e-postadress". Denna nya adress kommer att kopplas till ditt Google-konto på samma sätt som din Gmail-adress tidigare.

5

Skriv ditt nuvarande Gmail-lösenord i fältet "Aktuellt lösenord" och klicka sedan på "Ta bort Gmail" för att slutföra separationen av dina Gmail- och Google-konton.