Hur långt kan ett mobiltorn vara för en mobiltelefon att ta upp signalen?

Det maximala avståndet mellan en mobiltelefon och ett mobiltorn beror på många olika faktorer. Anslutningstekniken, landskapsfunktionerna, sändarens kraft i tornet, storleken på mobiltelefonnätverkscellen och nätverkets designkapacitet spelar en roll. Ibland är celltårnsändaren inställd på låg effekt med avsikt så att den inte stör närliggande celler. Ofta stör kullar, träd eller byggnader överföringen. Någon av dessa faktorer kan hindra dig från att få en signal, även om ett celltorn är ganska nära.

Maximalt avstånd

En typisk mobiltelefon har tillräckligt med kraft för att nå ett celltorn upp till 45 mil bort. Beroende på tekniken i mobiltelefonnätverket kan det maximala avståndet vara så lågt som 22 miles eftersom signalen annars tar för lång tid för att den mycket exakta tidpunkten för mobiltelefonprotokollet ska fungera tillförlitligt. Vanligtvis når mobiltelefonsignaler inte någonstans nära dessa maximala avstånd. Typisk cellstorlek utanför stadsområden innebär att mobiltelefonsignaler kan behöva resa upp till flera mil.

Störningskällor

Mobilsignaler ligger i ett frekvensområde som går i en rak linje och har begränsade penetrationsfunktioner. Störning försvagar signalen och innebär att mobiltelefoner kanske inte kan nå ett celltorn som är ganska nära. Störningskällor är naturliga hinder som kullar och träd eller konstgjorda strukturer som byggnader, väggar och tunnlar. I stadsområden kan mobiltelefoner som är blockerade från ett celltorn ansluta till en annan i närheten, men på landsbygden kan störningar av täckning från ett enstaka torn göra mottagningen opålitlig.

Kapacitetsplanering

Transportörer minskar ofta avståndet mellan en mobiltelefon och ett mobiltorn på grund av kapacitetsproblem. En mobiloperatör får ett visst antal frekvenser att använda i sitt nätverk på en viss plats. Varje celltorn kan hantera ett maximalt antal samtal bestämt av antalet separata frekvenser. Om operatören förväntar sig att hans kunder kan ringa fler, minskar han storleken på sin cell och återanvänder frekvenserna i en angränsande cell. Detta innebär att mobiltorn, särskilt i stadsområden, kan vara en bråkdel av en mil från mobiltelefonen.

Cellstorlek

När mobilstorlekarna i ett mobilnätverk krymper minskar bärarna kraften hos sändarna på sina mobiltorn för att eliminera störningar i närliggande celler med samma frekvenser. Om man arbetar med så låg effekt kan ett celltorn behöva vara inom några hundra meter från en mobiltelefon för att mobiltelefonen ska kunna ta upp sin signal. Om störningar blockerar ett torn med en svag signal kan en mobiltelefon anslutas till ett annat närliggande torn.