Hur du återställer en överskriven Word-fil

Om du har skrivit över en Word-fil och inte har sparat några äldre kopior av filen under olika filnamn kan du kontrollera om Windows 7 har en tidigare version av filen att återställa till. Dessa tidigare versioner skapas antingen av Windows Backup eller sparas som en del av en Windows-återställningspunkt. Antalet tillgängliga tidigare versioner beror på om Windows Backup och / eller Windows Restore-tjänster körs eller inte, och i så fall hur ofta du säkerhetskopierar din dator.

1

Klicka på "Start" och dubbelklicka sedan på "Dator".

2

Dubbelklicka på enheten som innehåller din överskrivna fil och bläddra fram till dess plats.

3

Högerklicka på Word-filen och välj "Återställ tidigare versioner." En lista över tillgängliga objekt kommer att fyllas i, tillsammans med deras platser.

4

Klicka på den version du vill återställa och klicka på “Återställ. . . ”