Hur man beräknar marginella och genomsnittliga skattesatser

Att betala skatt är aldrig trevligt, vilket kanske är anledningen till att så många amerikaner ofta klagar över de skatter de betalar på språk som blåser upp procentsatserna de betalar. Ja, det är så illa! Tja, nej, det är förmodligen inte. För att förstå varför, överväga skillnaden mellan en marginalskatt och en genomsnittlig skattesats.

Vad är en genomsnittlig skattesats?

För att förstå innebörden av en "genomsnittlig skattesats", överväga ett ögonblick vårt graderade (eller "progressiva") inkomstskattesystem i USA. Du behöver inte gå in i alla detaljer i nuvarande skatteklasser. Om du bara tittar på de två lägsta parenteserna får du en uppfattning om vad som menas med en genomsnittlig skattesats - i det här fallet är den genomsnittliga skattesatsen du betalar för din federala inkomstskatt.

Den lägsta fästet börjar med noll skattepliktig inkomst och går upp till 9 525 dollar. Skattesatsen i denna första - den lägsta nivån - är 10 procent. Nästa konsol börjar vid $ 9 526 och slutar med $ 38 700. Skattesatsen för detta andra steg är 12 procent.

Om du har en total skattepliktig inkomst för 2018 på $ 37.000, är ​​dina skatter summan av alla skatter som ska betalas på både den lägsta nivån - 10 procent av $ 9,525, vilket är $ 952,50 - och nästa nivå, vilket är 12 procent av skillnaden mellan $ 37,000 och 9 526 dollar, vilket motsvarar 3 296,88 dollar. Lägg till de skatter som ska betalas inom båda parenteserna för totalt 4 249,38 $.

Vad är den genomsnittliga skattesatsen i det här fallet? Det är 4 249,38 US $, den totala skatten du betalade, dividerat med din totala inkomst, 37 000 $. Din genomsnittliga skattesats är .1148. Uttryckt som en procentsats på två platser är den 11,48 procent.

Vad är en marginal skattesats?

Tekniskt sett är den marginella skattesatsen procentsatsen inom en viss nivå. Marginalräntan i den första klammern är 10 procent och marginalräntan i den andra klassen är 12 procent. Informellt, när någon annan än en CPA pratar om sin marginella skattesats, pratar de nästan om den skattesats de betalar vid sin högsta skatteplikt. Detta kan leda till vissa missförstånd.

Vad handlar det om marginella skattesatser som du inte förstår?

Benjamin Franklin var förmodligen den första personen som noterade att "I den här världen kan inget sägas vara säkert, utom död och skatter." Det är intressant att notera att trots att dö är mycket sämre än att betala skatt, har vi i allmänhet mer intryck på skatter. Detta är ofta sättet att gripa så här börjar: "Jag betalar nu 37 procent (eller" mer än en tredjedel ") av allt jag tjänar till den federala regeringen!"

Om hänvisningen är till de nuvarande priserna 2018 är det bara möjligt om du frivilligt betalar betydligt mer än du är skyldig. Men många skattebetalare förväxlar den högsta marginalräntan 2018, vilket är 37 procent av de skattepliktiga intäkterna över 500000 dollar, med genomsnittet av betald skatt i alla sju parenteser.

Om du till exempel hade en skattepliktig inkomst på 510 000 USD, är din genomsnittliga skattesats enligt IRS-tabellen för 2018 150 689,50 USD (summan av alla skatter som ska betalas i de lägsta sex parenteserna) plus 37 procent av beloppet över 500 000 USD, vilket i i det här exemplet läggs ytterligare 3 700 dollar till skatteräkningen, totalt 154 389,50 dollar. Att dela 154 389,50 dollar, betald skatt, med 510 000 dollar, skattepliktiga intäkter, motsvarar 0,3027, vilket i procent är en bråkdel över 30 procent, inte exemplets ursprungliga krav på 37 procent.

Ytterligare en tanke om genomsnittliga skattesatser

Att plocka isär den höga tjänarens ursprungliga påstående lite längre: Även om genomsnittsräntan var 37 procent snarare än det verkliga genomsnittet på 30 procent, är påståendet fortfarande fel. Skattesatsen är på skattepliktiga inkomster, inte totala inkomster. Att komma med den faktiska skattesatsen på det totala resultatet är inte komplicerat, men det skiljer sig åt för varje skattebetalare med hög inkomst. Genomsnittssatsen för de högsta 1 procenten av de amerikanska skattebetalarna som betalades 2014 var 19,7 procent.