Hur man öppnar en fjärrskrivbordsport

Remote Desktop låter dig komma åt din dator från en annan dator. Du kan öppna porten för fjärrskrivbord endast på din dator så att den endast kan nås i ditt lokala nätverk eller öppna den också på din router för att använda datorn via Internet. Innan du öppnar fjärrskrivbordsporten på en router eller brandväggsprogram måste du aktivera ditt användarkonto för att ha fjärrskrivbordsbehörigheter på den dator du vill komma åt.

Öppna porten på datorn

1

Klicka på "Start", högerklicka på "Dator" och välj "Egenskaper". Klicka på "Fjärrinställningar". Godkänn fönstret Användarkontokontroll om det visas.

2

Klicka på cirkeln till vänster om "Tillåt endast anslutningar från datorer som kör Fjärrskrivbord med autentisering på nätverksnivå (säkrare)." Klicka på "Välj användare ..." om du vill aktivera andra användare än den nuvarande som du är inloggad på din dator med att fjärråtkomst till datorn. Hoppa annars till steg 4.

3

Klicka på "Lägg till", skriv namnet på den användare du vill aktivera för att använda datorn på distans och klicka på "OK" två gånger.

4

Klicka på "OK" för att spara ändringarna. Klicka på "Windows" -ikonen på skrivbordet, skriv "Firewall" utan citattecken och klicka på "Tillåt ett program genom Windows Firewall."

5

Bläddra ner tills du hittar "Fjärrskrivbord" - inte att förväxla med "Fjärrskrivbord - RemoteFX" - i listan över program som öppnades. Markera rutan för "Hem / arbete (privat)" om den inte redan är markerad. Att aktivera Remote Desktop borde redan ha gjort detta åt dig, men detta hjälper till att säkerställa att programmet inte blockeras av Windows Firewall när du försöker komma åt din dator.

6

Öppna alla andra brandväggsprogram som du har på din dator. Om du inte har ytterligare ett brandväggsprogram installerat, hoppa till nästa steg. Aktivera portnummer 3389 för att kunna passera genom din brandvägg. Se dokumentationen för ditt brandväggsprogram, eftersom stegen är olika för var och en om du är osäker på hur du gör det.

Öppna porten på routern

1

Öppna din webbläsare på den dator som du har aktiverat fjärrskrivbordsanslutningar på. Gå till IP-adressen till din router. Ange användarnamnet och lösenordet för routern att logga in på. Denna information finns i routerns dokumentation.

2

Hitta ett avsnitt med ett namn som liknar "Virtuella servrar" eller "Port vidarebefordran" och öppna det. Ange portnummer 3389 för de interna och externa portarna. Välj protokollet "TCP."

3

Ange IP-adressen till den dator som du aktiverade fjärrskrivbordsanslutningar på. Tryck på "Windows" och "R" samtidigt och släpp dem om du behöver hitta IP-adressen på datorn. Hoppa annars till steg 5.

4

Skriv "cmd" och klicka på "OK". Skriv "ipconfig" utan citattecken och tryck på "Enter". Hitta värdet för "IPv4-adress" för nätverksadaptern som ansluter din dator till Internet. Detta är IP-adressen som ska användas när du öppnar porten på din router.

5

Hitta IP-adressen "WAN" eller "Internet" på din routers konfigurationssida. Skriv ner denna information för senare.

6

Spara ändringarna i routern och stäng sedan din webbläsare. Klicka på "Windows" -ikonen från skrivbordet på en andra dator. Skriv "remote" och klicka på "Remote Desktop Connection."

7

Skriv in Internet-IP: n som du spelade in från din router tidigare och klicka på "Anslut". Ange användarnamnet och lösenordet för fjärrdatorn och klicka på "OK". En lyckad anslutning bekräftar att porten öppnades ordentligt.