Hur du listar ditt nummer i 411-katalogen

Som standard, när du beställer en telefonservice för företag, listar ditt lokala telefonföretag automatiskt ditt företagstelefonnummer i 411-informationskatalogen. Om du begär ett opublicerat eller olistat telefonnummer tar ditt lokala telefonföretag bort ditt telefonnummer från 411-informationskatalogen. Om ditt företag tidigare begärde ett onoterat telefonnummer kan du när som helst ändra detta genom att ringa ditt telefons företags kundservicenummer och be om att återställas till 411-katalogen.

1

Ring ditt företags lokala telefonleverantör. Du kan hitta kundtjänstens telefonnummer för din leverantör på din företagstelefonräkning.

2

Verifiera din behörighet att göra ändringar i ditt företagstelefonkonto. Kundtjänstrepresentanten kommer att ställa dig flera säkerhetsfrågor som kan innehålla ditt kontolösenord eller din faktureringsadress.

3

Begär att kundtjänstrepresentanten lägger till ditt företagstelefonnummer i 411-informationskatalogen. Vissa lokala telefonföretag kan ta ut en avgift för att göra denna ändring på ditt konto. Fråga kundtjänst om det finns en avgift.