Vad räknas inte som tecken på Twitter?

Att förmedla ditt meddelande på ett tydligt och koncist sätt hjälper dig alltid att hålla din sociala mediepublik intresserad, men blir viktig på Twitter. När du bara har 140 tecken som passar ditt meddelande räknas varje enskild av dem, särskilt när du tänker på att nästan allt i en tweet påverkar teckenantalet.

Allt räknas

När det gäller Twitter räknas varje enskild karaktär i en Tweet som en i syfte att räkna tecken. Detta inkluderar inte bara bokstäver och siffror utan också mellanslag och andra skiljetecken. bokstäver med accentmarkeringar räknas också som endast ett tecken, oavsett hur du anger dem. Integrerade delar av Twitter-konversationer, som nämns och hashtags, ignoreras inte, så ju fler av dem din tweet innehåller färre tecken du har kvar för ditt faktiska meddelande.

Det enda undantaget

Det finns bara ett undantag från denna regel. Eftersom Twitter använder sin egen URL-förkortningstjänst räknas alla webbplatsadresser som du publicerar i en tweet som 22 tecken, oavsett om den ursprungligen var längre eller kortare än så. Med andra ord, om din tweet innehåller en URL, har du 118 tecken kvar för resten av ditt meddelande.