Hur man öppnar en ODS i MS Office

Filer som har ett ODS-tillägg är kalkylfiler som skapats med OpenOffice, kontorsprogramvarupaketet för öppen källkod från Apache. Om du inte har OpenOffice installerat på datorer på ditt kontor kan du använda Microsoft Excel 2010, en del av Microsoft Office 2010-programvarupaketet, för att öppna ODS-filerna. Även om uppgifterna bevaras förlorar du viss formatering när du öppnar OpenOffice-filer i Excel 2010.

1

Starta Microsoft Office Excel 2010 och tryck på "Ctrl-O" för att öppna fönstret Öppna.

2

Välj "OpenDocument Spreadsheet (* ods)" i listrutan bredvid rutan Filnamn.

3

Använd den integrerade filbläddraren för att välja ODS-fil och tryck på "Öppna" för att öppna ODS-filen i MS Office.

4

Klicka på "Ja" när Excel frågar om du vill återställa innehållet i filen, om du litar på källan till arbetsboken. Excel varnar dig för att ODS-formatet kan innehålla element som det inte kan känna igen: ODS-filer kan innehålla farlig kod - som makron - vilket innebär att det inte är en bra idé att öppna dokumentet om du inte litar på källan.

5

Klicka på "Stäng" för att stänga listan med reparationer.