Vad är en kontantutbetalning i bokföring?

Kontantutbetalningar, även kallade kontantbetalningar, avser i redovisningen betalningar som görs av ett företag under en viss period, till exempel kvartal eller år. Det inkluderar betalningar som görs kontant, men också med likvida medel som checkar eller elektroniska fondöverföringar. Varje post på sidan för kontantutbetalningar ska innehålla datum, belopp, betalningsmetod och syfte med transaktionen.

Betydelse

Kontantutbetalningar mäter mängden pengar som faktiskt rinner ut från ett företag, vilket kan skilja sig mycket från företagets faktiska vinst eller förlust. Om ditt företag till exempel använder bokföringsmetoden redovisar du kostnader när du ådrar dig dem, inte när du betalar dem. På samma sätt rapporteras inkomst när du tjänar det, inte när du faktiskt får betalt. Men om dina intäkter inte kommer igenom så fort du vill men du betalar utgifter kan du rapportera en vinst men få slut på kontanter.