Behöver ideella organisationer använda en W-9?

Om du driver en välgörenhetsverksamhet handlar förmodligen en av dina största frågor om W-9 för ideella krav som Internal Revenue Service har upprättat. I åratal har IRS krävt att skattebetalarna fyller i specifika formulär som identifierar vem de är och vilken typ av ersättning de fick under året. Människor som arbetar för en ideell organisation skulle vanligtvis fylla i ett W-2-formulär för att uppfylla IRS-kraven för löner och andra inkomster. Oberoende entreprenörer skulle fylla i en blankett 1099. Trots det faktum att välgörenhetsorganisationer är skattebefriade, finns det omständigheter under vilka de måste fylla i en W-9 för ideell verksamhet.

Definition av ideell skattebefriad status

Avsnitt 501 i IRS-koden beskriver behörighetskraven för en ideell organisation att få skattebefriad status. Företag som existerar endast för att fullgöra välgörenhetsarbete eller andra ändamål, som att förhindra grymhet mot djur eller flytta barnflyktingar från utländska krig till USA, kan ansöka om skattebefriad status. Men på grund av särskilda skatteregler som kongressen har antagit är de flesta kyrkor och religiösa organisationer också berättigade till skattebefriad status. Detta undantag gäller endast för inkomster som är direkt relaterade till de religiösa tjänster som kyrkor tillhandahåller. Inkomster som härrör från en tjänst som inte är relaterad till kyrkans religiösa verksamhet skulle omfattas av den normala skattesatsen. Det är viktigt att komma ihåg att individer och partnerskap inte uppfyller kraven för skattebefriad status.

Syfte med W-9 för ideell form

IRS-formulär W-9 är ett ideellt skattebefriat formulär som krävs även om välgörenhetsorganisationer inte är föremål för vanliga källskatter. Personer som är egenföretagare eller personer som är oberoende entreprenörer fyller oftast i detta dokument, som officiellt har titeln Begäran om skattebetalares identifikationsnummer och certifieringsformulär. Varje gång en entreprenör tillhandahåller en tjänst till ett företag kräver IRS att entreprenören fyller i ett formulär W-9. Informationen på formulär W-9 används på formuläret 1099-MISC som dokumenterar hur mycket pengar som betalats till en entreprenör.

Omständigheter som kräver ett formulär W-9

Välgörenhetsorganisationer måste fylla i detta ideella skattebefriade formulär om de utförde arbetstjänster för ett annat företag under året. Om du till exempel driver en ideell flykting för barn och du tillhandahöll konsulttjänster för en byrå som hanterar adoption av dessa barn skulle adoptionsbyrån skicka ett W-9 ideellt skattebefriat formulär för dig att fylla i.

Form W-9 Krav

Form W-9-kraven inkluderar att fylla i information om det legala namnet på din välgörenhetsorganisation, ange den skattebefriade koden för din ideella organisation, som i de flesta fall kommer att vara en 501 (c) (3), företagets företagsadress, och skattebetalarens identifikationsnummer enligt vilket du arbetar. TIN är avgörande för slutförandet av detta dokument, eftersom det är det nio siffriga numret som utfärdas av IRS för skatteändamål. Kom också ihåg att W-9 inte är giltig förrän du signerar och daterar dokumentet. Att underteckna formuläret är en bekräftelse till IRS om att din organisations skattebefriade status inte utsätts för reservkupong.

Skicka in blankett W-9

När du har uppfyllt alla W-9-kraven måste du skicka det till det företag som skickade dokumentet till dig. I många fall kan du skicka tillbaka formuläret till det begärande företaget via e-post. Det är viktigt för dig att få samtycke från företaget som behöver W-9 innan du skickar in det elektroniskt, eftersom vissa företag kanske vill att du ska skicka det via fax eller via posttjänsten. Om du skickar W-9 som en e-postbilaga, bör du överväga att kryptera innehållet för att säkerställa det största konfidentiella och säkra.