Hur man lägger till en automatisk signatur i Microsoft Word

Signaturer validerar ett dokument genom att visa att du manuellt godkände det med din skriftliga eller digitala signatur. Microsoft Word 2013 lägger inte automatiskt till din signatur i alla dokument, eftersom avloggning på ett dokument endast bör ske när du personligen bekräftar att den är komplett. Dessutom slutar dokumentet att lägga till en digital signatur för att förhindra ytterligare redigering. Du kan dock konfigurera Word för att lägga till signaturer med minimal ansträngning från din sida.

Lägga till digitala signaturer

Ditt dokument måste sparas innan du kan lägga till en digital signatur. När du väl har sparat kan du klicka på "Arkiv | Info | Skydda dokument | Lägg till en digital signatur" för att öppna dialogrutan Sign. Genom att klicka på "Sign" läggs din signatur till och gör dokumentet skrivskyddat. I den här dialogrutan kan du också ställa in en typ av åtagande, till exempel "Skapat och godkänt det här dokumentet", syftet med att underteckna det och ytterligare information om undertecknaren.

Använda autokorrigering för att lägga till signaturer

När du har lagt till en signatur manuellt i ett dokument markerar du bildfilen och all relevant text som omger den. Klicka på "File | Options | Proofing | AutoCorrect Options." Ange en genvägsfras i fältet "Ersätt" och klicka på "OK". Denna fras borde inte vara ett riktigt ord; istället använda något som "addsig." När du har ställt in den, när du skriver den frasen, matas din signatur automatiskt in i dokumentet. Denna metod konverterar inte dokumentet till skrivskyddat format, så efterföljande redigering kan ske. Du kan dock klicka på "File | Info | Protect Document | Mark as Final" för att göra det skrivskyddat.