Hur man får ordet att tala ett dokument

Du kan övervaka dina anställda, ge teknisk support till dina kunder och hantera ditt företag medan du lyssnar på dina affärsdokument. Med Microsoft Office Words text-till-tal - eller TTS-funktion kan du lyssna på dina dokument genom att helt enkelt markera texten och klicka på knappen "Tala". TTS är en inbyggd funktion i Word, så du behöver inte installera ytterligare plugin-program eller programvara från tredje part. TTS-motorn använder språket för din Office-installation.

1

Öppna dokumentet du vill lyssna på i Microsoft Word. För att öppna ett dokument, tryck på "Ctrl-O" eller dubbelklicka på det, markera dokumentet och klicka på "Öppna".

2

Klicka på "File" och välj "Options" i menyn för att öppna Word Options-fönstret.

3

Klicka på "Snabbåtkomstverktygsfält" och välj "Alla kommandon" i listrutan "Välj kommandon från".

4

Välj kommandot "Tala" och klicka på knappen "Lägg till" för att lägga till det i verktygsfältet Snabbåtkomst. Klicka på "OK" för att stänga Word-alternativfönstret.

5

Välj texten du vill lyssna på. Om du vill lyssna på hela dokumentet trycker du på "Ctrl-A" för att välja allt.

6

Klicka på knappen "Tala" i verktygsfältet Snabbåtkomst för att låta Word tala om dokumentet.