Överföra data från en Mac till PC via en extern hårddisk

Externa hårddiskar ansluts till datorer via universal seriell buss och innehåller större lagringsutrymme än USB-minne. Du kan använda en extern hårddisk för att överföra filer från din Mac till en dator eller mellan andra typer av datorer. Externa hårddiskar är särskilt användbara för att överföra en stor mängd data som inte passar på en mindre lagringsenhet, till exempel ett USB-minne eller en optisk skiva.

1

Anslut den externa hårddisken till din Mac med den medföljande USB-kabeln. Anslut den lilla änden av kabeln till enheten och den större änden till en USB-port på din Mac.

2

Dubbelklicka på ikonen för den externa hårddisken som visas på ditt Mac-skrivbord.

3

Dra och släpp de filer och mappar du vill överföra till hårddiskens fönster. Du kan också kopiera och klistra in filer eller mappar i det här fönstret.

4

Håll "Ctrl" -tangenten nedtryckt, klicka på hårddiskens ikon på skrivbordet och klicka på "Mata ut" när filöverföringen är klar.

5

Koppla bort den externa hårddisken från din Mac och anslut den stora änden av USB-kabeln till en USB-port på din dator.

6

Klicka på "Start", klicka på "Dator" och dubbelklicka på den externa hårddisken i datorns fönster.

7

Dra och släpp data från den externa hårddiskens fönster till en mapp på din dator. Du kan också välja filerna, högerklicka på dem och klicka på "Kopiera". Högerklicka i en destinationsmapp och välj "Klistra in".