Hur man kan kringgå internetfilter utan en proxy

Internetfilter hjälper till att hålla ner tidsödande surfing av anställda och systemadministratörer för att hindra användare från att komma åt webbplatser som kan skada företagets nätverk. Många internetfilterapplikationer blockerar åtkomst till proxywebbplatser, som ofta används för att kringgå filtret. Men det finns tillfällen när ett internetfilter blockerar en legitim webbplats som behövs för arbete. Om du inte har administratörsrättigheter till internetfiltret kan du fortfarande komma åt webbplatsen utan en proxy genom att hitta dess IP-adress istället.

1

Klicka på Windows Start-knapp och skriv "Kommandotolken" i sökfältet och tryck sedan på "Enter" för att starta kommandotolken.

2

Skriv "ping websitename.com" vid kommandotolken och ersätt "websitename.com" med webbplatsens faktiska URL.

3

Kopiera IP-adressen som visas i kommandotolken; det kommer att vara en serie siffror åtskilda av perioder (t.ex. 123.456.789.00).

4

Klistra in webbplatsens IP-adress i webbläsarens URL-fält och tryck sedan på "Enter". IP-adressen fungerar på samma sätt som domännamnet fungerar, och majoriteten av internetfiltret blockerar inte webbplatsernas IP-adresser. Om internetfiltret blockerar IP-adresser såväl som domännamn, har ditt företag sannolikt investerat i ett avancerat internetfilter som inte går att kringgå utan att använda olagliga metoder, såsom hacking.