Så här får du ett kontrollvärde i Word

Word, Microsofts populära ordbehandlingsprogram, erbjuder dig många funktioner för att redigera text och lägga till bilder i dina dokument. Word används ofta i både hem- och kontorsmiljöer, och Word har också en funktion som låter dig lägga till formulärkontroller i dina filer. I sin tur blir dokumentet en interaktiv form för att distribuera till andra och samla in information. Ett av dessa verktyg, kryssrutan, kan läggas till så att andra kan välja från en lista med förformaterade svar.

1

Starta Word och öppna dokumentet som du vill lägga till en kryssrutekontroll. Se till att fliken "Utvecklare" syns i menyn. Klicka på fliken "Arkiv" och välj "Alternativ" som öppnar ett separat fönster. Välj fliken "Anpassa menyfliksområdet". Klicka på menyn "Anpassa menyfliksområdet" och välj alternativet "Huvudflikar". Markera alternativet "Utvecklare" och klicka på knappen "OK".

2

Klicka en gång i det område av dokumentet som du vill lägga till kryssrutan. Klicka på fliken "Utvecklare" och hitta gruppen "Kontroller". Välj ikonen "Kontrollruta innehållskontroll" som infogar kontrollen i Word-dokumentet.

3

Redigera egenskaperna för kryssrutan, vid behov. Klicka på kryssrutan. Klicka på fliken "Utvecklare" och välj alternativet "Egenskaper" som öppnar ett separat fönster. Använd de tillgängliga alternativen för att redigera egenskaperna, till exempel storleken, och klicka på "OK" -knappen.