Hur man packar ord i Photoshop

Du kan skriva in text i två lägen när du använder Adobe Photoshop. Du kan använda punkttextläge där varje textrad är ett separat stycke. För att slå in ord i ett stycke kan du istället använda funktionen Stycke typ. Du kan också konvertera punktkontroller till punktkontrolltyp.

Avsnittstyp Läge

Om du vill skapa en textruta som automatiskt slår in ord väljer du ett av typverktygen, beroende på vilken textriktning du föredrar. När du klickar in i arbetsdokumentet visas textrutan. Dra hörnen på rutan medan du trycker på “Alt” -tangenten till den uppskattade storlek du behöver för ditt stycke. När du släpper musknappen öppnas dialogrutan Stycketextstorlek. Konfigurera stycke dimensioner och alternativ för ditt textblock. När du stänger rutan kan du sedan skriva in texten i textrutan och orden kommer att lindas inuti rutan.

Konvertera punkt till stycke typläge

Om du har skapat textrutor för din bild i punktsläge kan du konvertera rutorna till avsnittstypsläge för att få inslagningstexten i rutan. Öppna panelen Lager med ditt projekt öppet i arbetsytan och välj sedan textlagret som du vill redigera i panelen. Välj alternativet Typ och välj sedan alternativet för att konvertera till stycketext.