Hur man drar av en procentsats i Excel

Kalkylarkprogram som Microsoft Excel är kraftfulla affärsverktyg. Att hantera ett företag kommer ner till siffror och data, och detaljerade, exakta poster är viktiga för att förstå din slutresultat och för att bestämma företagets hälsa. Många faktorer kan uttryckas som procentsatser, så det är viktigt att förstå hur man använder dem i Excel om du till exempel vill dra av moms från bruttointäkter för att beräkna inkomst.

1

Ange det ursprungliga värdet i en cell som A1.

2

Ange den procentsats som ska dras av i granncellen, B1 i detta fall.

3

Klistra in följande formel i nästa cell:

= A1- (A1 * B1%)

4

Tryck enter." Excel beräknar det nya värdet och visar det i cellen.