Hur man skapar en kommaseparerad fil från Excel

En kommaseparerad fil är en där varje värde i filen separeras med ett komma. Även känd som en kommaseparerad värdefil är en kommaseparerad fil en vanlig filtyp som ett antal olika datamanipuleringsprogram kan läsa och förstå, inklusive Microsoft Excel. Om du behöver lagra ditt Excel-kalkylblad som en kommaseparerad fil, behöver du bara välja rätt filtyp i Excels sparningsförfarande.

1

Öppna Excel 2010-filen som du vill spara som en kommaseparerad fil. När kalkylarket öppnas klickar du på det specifika kalkylarket som du vill spara från listan över kalkylblad längst ner i fönstret.

2

Klicka på fliken "Arkiv" högst upp på skärmen och välj "Spara som". När fönstret Spara som läses in skriver du namnet på din fil i fältet "Filnamn".

3

Klicka på rullgardinspilen bredvid Spara som typ. Välj "CSV (kommaavgränsad) (* .csv)" från listan över potentiella filtyper. Välj den mapp där du vill spara filen från det lilla Explorer-området högst upp i fönstret. Klicka på "Spara" för att spara din fil.

4

Klicka på "OK" för att bekräfta att du förstår att CSV-filer inte kan spara flera ark och att endast det aktiva arket kommer att sparas. Klicka på "Ja" för att bekräfta att vissa aspekter av kalkylarket kanske inte är kompatibla med CSV-filtypen.