Hur man kör en fil i en MacBook-terminal

Operativsystemet som din MacBook kör, OS X, är byggt ovanpå UNIX och Terminal ger dig tillgång till de underliggande UNIX-systemkommandona. De flesta serverprogramvaror som ditt företag vill använda, till exempel Python eller mySQL, hanteras via kommandoraden. Ofta när den här typen av programvara packas upp är inte den körbara biten inställd, vilket betyder att programmet inte har behörighet att köras som en körbar. Du måste använda UNIX-kommandot "chmod" för att ställa in rätt behörighet och sedan kan du köra filen.

1

Skriv följande kommando vid Terminal-kommandotolken för att ändra kataloger till platsen för filen du vill köra, ersätt "/ path / to / NameOfFile" med hela filplatsen, kallad en sökväg:

cd / sökväg / till / NameOfFile

2

Skriv följande kommando för att ställa in filens körbara bit med kommandot chmod och ersätt "NameOfFile" med namnet på filen du vill köra:

chmod + x ./NameOfFile

3

Skriv följande för att köra filen:

./NameOfFile