Så här aktiverar du integrerat Wi-Fi i en HP Pavilion

Vissa HP Pavilion-stationära modeller är utrustade med integrerad trådlös anslutning. Denna praktiska funktion gör att du kan ansluta till ditt företags lokala nätverk och Internet utan att behöva en besvärlig Ethernet-kabel. Som standard visar HP den lilla ikonen för trådlös nätverksanslutning (Ref 2) i aktivitetsfältet med datorns klocka. En gul asterisk på ikonen indikerar att datorn känner av ett nätverk men inte är ansluten. Om du inte ser ikonen är den trådlösa nätverksfunktionen inaktiverad och nätverksanslutningen har inte skapats. För att ansluta till ett nätverk måste du först aktivera och konfigurera den trådlösa nätverksfunktionen.

Aktivera Wi-Fi och anslut till befintligt nätverk

1

Klicka på "Start" -knappen och klicka på "Kontrollpanelen". Klicka på "Nätverk och Internet." Klicka på "Ändra adapterinställningar."

2

Högerklicka på "Trådlös nätverksanslutning" och välj "Aktivera" i menyn. Använd bakåtpilen för att återgå till föregående fönster.

3

Klicka på "Anslut till ett nätverk."

4

Klicka på namnet på ditt företagsnätverk i listan och klicka på knappen "Anslut". Ange lösenordet för säkerhetsnyckeln och klicka på "OK".

Aktivera Wi-Fi och skapa ett nytt nätverk

1

Klicka på "Start" -knappen och klicka på "Kontrollpanelen". Klicka på "Nätverk och Internet." Klicka på "Ändra adapterinställningar."

2

Högerklicka på "Trådlös nätverksanslutning" och välj "Aktivera" i menyn. Använd bakåtpilen för att återgå till föregående fönster.

3

Klicka på "Anslut manuellt till ett nytt nätverk." Klicka på knappen "Nästa".

4

Ange din företagsnätverkskonfigurationsinformation. Skriv in nätverkets SSID för "Nätverksnamn". Välj nätverkets säkerhetstyp och krypteringstyp. Vissa företagsnätverk använder WPA-Enterprise- eller WPA2-Enterprise-typerna som tilldelar olika säkerhetsnycklar till varje användare i nätverket (Ref 3). Om du inte känner till din nätverkssäkerhet och krypteringstyp, logga in på routerns avancerade trådlösa inställningar eller rådfråga företagets tekniker för information.

5

Skriv in din routers säkerhetsnyckel eller trådlösa lösenord. Markera rutorna "Starta denna anslutning automatiskt" och "Anslut även om nätverket inte sänder." Klicka på "Nästa" för att ansluta till det trådlösa nätverket.