Så här lägger du till rutnät till ett Microsoft Excel-ark

Rutlinjer är mer än bara dekoration för ditt Excel-kalkylblad. Genom att tydligt skilja på dina kalkylblads rader och kolumner. nätet kan hjälpa dig att bättre läsa och förstå affärsdata som det innehåller. Om ett ark du får från en medarbetare eller affärsassistent inte har ett rutnät kan du dock lägga till ett genom Excel-panelen VIEW eller PAGE LAYOUT.

1

Öppna Excel-arbetsboken du vill lägga till ett rutnät till. Om din arbetsbok innehåller flera kalkylblad väljer du fliken för det specifika arket du vill arbeta med.

2

Klicka på menyfliksområdet "VIEW" eller "PAGE LAYOUT".

3

Markera kryssrutan "Rutlinjer" för att visa rutnätet.

4

Klicka på fliken "PAGE LAYOUT".

5

Markera kryssrutan "Skriv ut" i bandgruppens arkalternativ. Detta gör att du kan skriva ut rutnätet tillsammans med dina kalkylbladdata.