Hur du återställer en HP färgpatron

När du fyller på HP-färgbläckpatroner måste du också återställa patronen. Varje HP-färgpatron innehåller ett chip som kommunicerar med skrivaren. När bläcket i kassetten blir låg signalerar chipet skrivaren att visa en varning om låg bläck. Denna varning kommer fortfarande att visas när du fyller på patronen. Återställning av chipet tar ungefär två minuter. Den här manuella återställningen kan, i kombination med påfyllning av begagnade patroner, spara pengar och förvärra att din skrivare ständigt varnar dig för låga bläcknivåer.

Återställ HP-kassetter 57, 28 och 22

1

Undersök den påfyllda patronen. På patronens botten finns sex kopparremsor av koppar. Placera patronen framför dig med kopparremsorna vända mot dig. Var och en av dessa remsor har flera små rutor, så kallade kontakter.

2

Lägg en tejpbit över den övre kontakten i den andra kolumnen.

3

Placera kassetten i skrivaren - ignorera patronfelmeddelandet som visas på din skrivare. Skrivaren ska skriva ut en testsida.

4

Ta ut patronen från skrivaren och lämna tejpen på.

5

Lägg en annan tejpbit över den övre kontakten på den sjätte raden.

6

Placera kassetten i skrivaren. Ignorera patronfelmeddelandet som visas på din skrivare. Skrivaren ska skriva ut en testsida.

7

Ta ut patronen från skrivaren och ta av tejpen.

8

Lägg tillbaka kassetten i skrivaren. Bläcknivån ska nu läsas full.

Återställ HP-kassetter 45 och 15

1

Undersök den påfyllda patronen. På patronens botten finns sex kopparremsor av koppar. Placera patronen framför dig med kopparremsorna vända mot dig. Var och en av dessa remsor har flera små rutor, så kallade kontakter.

2

Lägg en tejpbit över de fyra översta kontakterna i den första kolumnen.

3

Placera kassetten i skrivaren. Ignorera patronfelmeddelandet som visas på din skrivare. Skrivaren ska skriva ut en testsida.

4

Ta bort patronen från skrivaren och ta bort tejpen.

5

Placera ytterligare en tejpbit över de fyra översta kontakterna på den sjätte raden.

6

Placera kassetten i skrivaren. Ignorera patronfelmeddelandet som visas på din skrivare. Skrivaren ska skriva ut en testsida.

7

Ta ut patronen från skrivaren och ta av tejpen.

8

Lägg tillbaka kassetten i skrivaren. Bläcknivån ska nu stå "Full".

Cykelpatroner

1

Cykla dina patroner om de två första stegen inte fungerar - du behöver två extra färgpatroner Placera den påfyllda patronen i skrivaren och ignorera felmeddelandet.

2

Ta bort den påfyllda patronen och placera den första reservpatronen i skrivaren. Ignorera felmeddelandet. En justeringssida ska skrivas ut.

3

Ta bort den andra patronen och lägg i den andra reservpatronen. En justeringssida ska skrivas ut.

4

Ta bort reserven och sätt tillbaka den påfyllda patronen. Dina bläcknivåer ska nu visas som fulla.