Vad är ett Centrex-telefonsystem?

I både stora och små företag kan ett effektivt telefonnät vara ett viktigt verktyg för att förbättra produktiviteten och säkerheten mellan kontor. Men medan större företag ofta har råd att installera och hantera sitt eget telefonnät, kanske mindre företag inte har kapital att investera. För att tillgodose behoven hos dessa mindre företag erbjuder många telefontjänstleverantörer företagscentral eller Centrex-system.

Centralbörsen

Ett centralt växelsystem är ett centraliserat telefonsystem med funktioner som trevägs konferenssamtal, samtalsöverföring, nummerpresentation och röstbrevlåda. Telefonlinjer i ett Centrex-system är i allmänhet desamma som vanliga telefonlinjer, med undantaget att specialfunktioner är företagsomfattande istället för att vara begränsade till specifika telefoner inom företaget. Centrex-system drivs av telefonföretag som en betaltjänst till kundföretaget, i allmänhet till en lägre kostnad än vad som skulle vara nödvändigt för att installera och hantera en privat filialväxel eller PBX.

Centrex-leverantörer

Ett antal telefontjänstleverantörer erbjuder Centrex-tjänster till företag. Dessa företag sträcker sig från specialiserade telekommunikationsföretag som Windstream till mobil- och standardtelefonleverantörer som AT&T och Verizon. Beroende på ort kan ett antal lokala eller regionala företag också erbjuda Centrex-företag.

Centrex utrustning och tjänster

Beroende på leverantör och servicepaket som köpts kan Centrex-system levereras med ett antal utrustningsalternativ. Typiska alternativ inkluderar grundläggande telefonlinjer med utökade funktioner, även om alternativ av högre nivå kan innehålla telefoner med fler funktioner. Dessa tjänster inkluderar ofta också uppgraderingar då leverantörens egen utrustning förbättras, underhållstjänster och nätverksskalning när verksamheten växer eller drar ihop sig.

Traditionella Centrex-system

Traditionella Centrex-system körs på grundläggande telefonlinjer som hemtelefontjänster. Telefonlinjer leder från klientsidan till telefonföretagets lokaler i motsats till en central central på plats. Telefonföretaget underhåller växlingsutrustning, ansluter och dirigerar samtal för kundföretaget. Dessa linjer kan antingen vara flera traditionella kopparparlinjer eller via multiplexande telefonlinjer över en enda kopparledning eller fiberoptisk länk.

Moderna Centrex-system

Med tillkomsten av molntjänster använder vissa Centrex-system som de som erbjuds av Verizon molnbaserade mobiltjänster istället för traditionella trådbundna Centrex-system - information och samtal dirigeras trådlöst till Verizon-datorer där de lagras centralt, ansluts och hanteras digitalt. Dessa system kan vara användbara i områden med stabil mottagning av mobiltelefoner, men hindras av områden där Verizon-tjänsten redan har minskat.