Hur man kopierar Internet Explorer-favoriter från ens profil

I Internet Explorer kan du spara webbsidor som du besöker ofta som favoriter och sedan dela dem med dina anställda. Du kan exportera hundratals favoriter från Internet Explorer på din egen dator och sedan importera dem i IE på dina anställdas datorer. Du kan överföra filen som innehåller favoriterna mellan datorer på kontoret genom att dela den i kontorsnätverket eller med hjälp av en flash-enhet eller CD.

Exportera favoriter till fil

1

Klicka på knappen "Favoriter" och välj "Importera och exportera" i rullgardinsmenyn. Fönstret "Import / Export Settings" visas.

2

Klicka på alternativknappen "Exportera till en fil" och klicka sedan på "Nästa".

3

Markera rutan "Favoriter" och klicka sedan på "Nästa".

4

Välj den mapp som innehåller favoriterna du vill exportera. Om du väljer mappen "Favoriter" exporterar du alla Favoriter på en gång. Klicka på "Nästa".

5

Klicka på "Bläddra", välj en destinationsmapp och klicka på "Spara" för att välja den. Du kan ändra namnet på den exporterade filen i fältet Filnamn.

6

Klicka på "Exportera" för att exportera favoriterna. Favoriterna exporteras i en HTM-fil i den mapp du valde tidigare. Klicka på "Slutför" för att stänga guiden.

Importera favoriter från fil

1

Klicka på knappen "Favoriter" i Internet Explorer på en annan dator och välj "Importera och exportera" från rullgardinsmenyn.

2

Klicka på alternativknappen "Importera från en fil" och klicka sedan på "Nästa".

3

Markera rutan "Favoriter" och klicka på "Nästa".

4

Klicka på "Bläddra" och använd filbläddraren för att välja den fil du exporterade från den andra datorn. Klicka på "Öppna" för att välja filen och klicka sedan på "Nästa".

5

Klicka på "Importera" för att importera alla favoriter från filen. Om du vill lagra favoriterna under en annan mapp väljer du den i listan över mappar innan du klickar på "Importera".

6

Klicka på "Slutför" för att stänga guiden.