Hur man multiplicerar med en kraft i Excel

När du multiplicerar ett tal med en effekt multiplicerar du bara det numret i sig ett antal gånger lika med effekten. Detta innebär att till exempel 2 multiplicerat med en effekt på 3 är detsamma som 2 x 2 x 2. Även om grundläggande aritmetiska symboler är ganska lätta att räkna ut i Microsoft Excel, är det inte så uppenbart att använda exponenter, men programmet gör ge dig två olika metoder för att multiplicera ett tal med en effekt.

Använda en vakt

1

Öppna Microsoft Excel 2010-kalkylbladet där du måste multiplicera ett tal med en kraft i en formel.

2

Klicka på cellen som innehåller din formel och klicka sedan på formelfältet ovanför kalkylbladet. Placera markören strax efter det nummer du vill multiplicera med en effekt.

3

Ange en markör - "^" - i formelfältet och ange sedan strömmen. Till exempel, för att multiplicera 3 till kraften 4, ange "3 ^ 4" och tryck på "Enter" för att slutföra formeln.

Använda POWER

1

Öppna Excel 2010-kalkylbladet där du behöver multiplicera ett tal med en kraft.

2

Klicka på en tom cell och skriv följande formel:

= POWER (x, y)

Där "x" är det tal du vill multiplicera och "y" är den effekt du vill multiplicera med.

3

Tryck på "Enter" för att slutföra din formel.