Hur man gör text vertikal i Excel

Ibland finns det bara för mycket text att visa när du titlar dina Microsoft Excel-kolumner ordentligt. Även om du kan försöka lägga in text, använda akronymer eller förkorta ord, kommer rubrikerna att utvidga dina kolumner för mycket för att visa alla kolumner på en enda skärm. Att bläddra fram och tillbaka tar tid att spendera bättre på att utforma företagets kalkylark. En lösning är att använda vertikal text i kolumnrubrikerna för att spara bredd.

1

Öppna ditt företags kalkylblad i Microsoft Excel.

2

Markera cellen eller cellerna som innehåller texten som du vill ändra, högerklicka på den markerade texten och välj "Formatera celler".

3

Klicka på fliken "Justering".

4

Klicka på det vertikala ordet "Text" i avsnittet Orientering för att göra celltexten vertikal men håll tecknen åt höger. Alternativt kan du klicka på den nedre eller övre diamanten för att rotera hela ordet 90 grader medurs respektive moturs.

5

Klicka på "OK" för att acceptera dina ändringar.