Betydelsen av etik i organisationer

Organisationsetik är policyer, förfaranden och kultur för att göra rätt saker inför svåra och ofta kontroversiella frågor. Etiska ämnen som utmanar organisationer inkluderar men är inte begränsade till diskriminering, socialt ansvar och förtroendefrågor. Etiska frågor och hur någon organisation utövar etik är viktigare än någonsin eftersom sociala medier lätt avslöjar frågor som kan ha svept åt sidan i tidigare generationer.

Skapar en positiv företagskultur

En organisation som ägnar resurser åt att utveckla policyer och förfaranden som uppmuntrar etiska åtgärder bygger en positiv företagskultur. Teammedlems moral förbättras när anställda känner sig skyddade mot vedergällning för personlig tro. Dessa riktlinjer innefattar antidiskriminerande regler, öppen dörrpolitik och lika möjligheter för tillväxt. När anställda mår bra med att vara på jobbet är den övergripande känslan i organisationen mer positiv. Detta ger upphov till organisatorisk lojalitet och produktivitet, eftersom de anställda känner sig bra när de kommer till jobbet.

Ökar konsumenternas förtroende

En organisation kan förlora konsumenternas förtroende mycket snabbt med några dåliga recensioner online. Organisationer måste behålla konsumentlojalitet genom etiska metoder som börjar med rättvisa och ärliga reklammetoder och fortsätter genom hela försäljningsprocessen. Ett område där organisationer kan förlora konsumenternas förtroende är att inte respektera garantier eller negativt hantera klagomål. Det är därför som konsekvent policy och personalutbildning är absolut nödvändig. Företagen måste rikta anställda om hur de ska behandla kunder enligt sina kärnvärden.

När en organisation tar sig tid att identifiera vad som är viktigt för konsumenterna och dess målmarknad är den bättre i stånd att sätta värderingar och protokoll för att uppfylla högre etiska standarder. Till exempel, en kaffedistributör som fokuserar på rättvis handel och hållbarhet inom jordbruket, bygger ett varumärke som stöder miljö- och socialt ansvar.

Minskar finansiella skulder

Organisationer som inte utvecklar policyer för etiska standarder riskerar finansiella skulder. Den första skulden är en minskning av försäljningen. Till exempel kan ett fastighetsutvecklingsföretag tappa kundernas intresse och försäljning om dess utveckling minskar storleken på ett djurreservat. Detta betyder inte att ett företag måste överge tillväxten. Att hitta en etiskt ansvarsfull mellanväg är absolut nödvändigt för att svänga opinionen från företagets girighet och mot miljöansvar.

Minimerar potentiella rättegångar

Det andra området med ekonomiskt ansvar finns med potentiella rättegångar. Ingen organisation är undantagen från en missnöjd anställd eller kund som hävdar diskriminering. Sexuell diskriminering på arbetsplatsen kostar vd, politiker och kändisar deras försörjning eftersom de inte på ett lämpligt sätt hanterar anklagelser och trakasserier. Organisationer måste upprätthålla policyer och rutiner för olika typer av trakasserier och diskriminering. Dessutom måste organisationer vara konsekventa i genomförandet av policyer som hanterar anklagelser. Detta hjälper till att minska oseriösa rättegångar som kan göra mindre organisationer i konkurs.