Vad är några signalstörningsproblem för Bluetooth-tekniken?

Bluetooth används mestadels med trådlösa headset för telefonsamtal. Att ha händerna fria medan du deltar i ett konferenssamtal gör det enkelt att multitaska medan du är vid ditt skrivbord eller hemma. Ett vanligt klagomål från användare av Bluetooth-headset är det statiska ljudet som orsakas av signalstörningar. Det finns några saker du kan göra för att förhindra några av störningsproblemen, och genom att vara bättre medveten om hur Bluetooth fungerar kan du undvika andra problem och hålla ditt ljud tydligare.

Wi-Fi samexistens

Bluetooth och Wi-Fi har delat samma 2,4 GHz frekvensspektrum under lång tid, vilket kan få radiosignalerna att störa varandra. Detta märks särskilt när du ringer med ett Bluetooth-headset på kontoret eller i ditt hus och du hör statisk. Ganska ofta kan lösningen vara att stänga av Wi-Fi på din telefon medan du pratar med Bluetooth. Men om du inte kan stänga av Wi-Fi, flytta dig närmare Wi-Fi-åtkomstpunkten. Detta kan göra Wi-Fi-anslutningen mer robust, vilket gör det lättare för telefonen att tidsdela radiospektrumet mellan Bluetooth och Wi-Fi-trafik.

Mikrovågsugnar

En ofta förbises källa till störningar är den gemensamma mikrovågsugnen. Mikrovågsugnar använder också samma 2,4 GHz-spektrum som Bluetooth, men använder en signal med mycket hög effekt som värmer mat. Denna högeffektsignal kan göra det svårt för Bluetooth-signalerna att tas emot korrekt och resulterar i ljudstatiska eller långsammare Bluetooth-anslutningar. Den bästa lösningen är att flytta sig bort från en mikrovågsugn medan du behöver Bluetooth-länken.

Interferens över kroppen

Lite känt faktum om Bluetooth är att radiosignalerna inte går igenom kroppen så bra. Detta beror på att Bluetooth: s radiofrekvens blockeras av vatten och att människokroppen består av mestadels vatten. Om du håller din mobiltelefon i fickan och headsetet i motsatt öra är det möjligt att anslutningen kan vara svag, vilket kan orsaka störningar. Många mobiltelefontillverkare är medvetna om denna fråga och har försökt kompensera genom att öka kraften i Bluetooth-radion.

Kontorsbelysning

Det är konstigt att tänka att den fluorescerande belysningen på ditt kontor kan vara en källa till störningar, men många nyare lampor avger faktiskt en signal i 2,4 GHz-spektrumet. Detta kan orsaka problem med Wi-Fi såväl som med Bluetooth-anslutningar. Den bästa lösningen på detta kan vara att flytta till ett annat område på kontoret där belysning kanske inte stör. Störningarna från belysning övervinns mestadels med Bluetooth: s förmåga att anpassa sig och undvika störningar. Denna förmåga begränsas dock av hur väl enheten är utformad och även av hur stark ljussignalen är.