Den genomsnittliga startkostnaden för ett barnomsorgscenter

Ökningen av tvåfamiljshushållens inkomster har skapat en enorm efterfrågan på barnomsorgsrelaterade tjänster. Att starta barnomsorg kan vara lönsamt; den genomsnittliga startkostnaden för en kan dock variera från $ 10.000 till $ 50.000, enligt Entreprenör. Etablerade barnomsorgsanläggningar lockar i allmänhet föräldrar till spädbarn, förskolebarn och barn i skolåldern som vill placera sina barn hos daghem, på grund av deras behov av att arbeta utanför hemmet.

Driftskostnader

De faktiska startkostnaderna för ditt barnomsorg beror på hur du väljer att starta och driva ditt företag. Att välja att starta ett barnomsorgscenter i ditt hem blir till exempel billigare än att hyra eller köpa en byggnad eller kontor. Hemmabaserade barnomsorgskostnader har lägre allmänna kostnader, inklusive hyror och kostnader för byggnadsverktyg och underhåll. Andra faktorer att ta hänsyn till vid fastställandet av startkostnaderna för ett barnomsorg är daghemstimmarna. om du väljer att leverera mat till barnen; antalet barn du planerar att ta emot hur mycket du planerar att debitera; och personalöverväganden, såsom löner och förmåner för anställda.

Körkostnader

Self-Help.org säger att kostnaderna för att starta en barnomsorg om du tar över en befintlig anläggning kan kosta minst 55 000 $ i renoveringskostnader. De avslöjar också att förnödenheter och utrustning kan kosta över $ 60 per barn. Enligt Self-Help.org kan utbildningsmaterial och utrustning uppgå till över $ 4700. Övriga kostnader inkluderar marknadsföringskostnader, möbler och administrationskostnader; Självhjälp beräknade de totala kostnaderna för ett startbarnvårdscentrum till 95 485 dollar.

Statliga förordningar

Varje stat har sina egna regler om kraven för att bli en licensierad barnomsorgsleverantör och andra krav, såsom kvalifikationer för att lagligt driva en barnomsorgsanläggning, förhållandet mellan lärare och barn och säkerhetskrav för personal och barn. Din stat kan ta ut avgifter för att registrera sig som ett licensierat barnomsorgscenter. Stater fastställer barnomsorgsregler för att skydda barns hälsa och säkerhet. Dessa barnomsorgskrav ställs in av den barnomsorgslicensbyrå i din stat.

Andra resurser

National Childcare Information and Technical Assistance Center tillhandahåller licensinformation för varje stat. Andra organisationer som kan tillhandahålla resursfull information är National Association for the Education of Young Children, National Association for Family Child Care och National Child Care Association.