Vilken typ av enheter är möss, skrivare, skannrar och högtalare?

Datorenheter som möss, skrivare, skannrar och högtalare kallas kringutrustning. Dessa kringutrustning delas vidare upp i två kategorier, ingångsenheter och utdataenheter. Den perifera enhetens funktion avgör till vilken kategori den tillhör.

Inmatningsapparater

Datormusen och skannern faller under kategorin inmatningsenheter. Som namnet antyder används inmatningsenheter för att skicka information till datorn. En mus används för att mata in markörens rörelser, medan en skanner används för att mata in fysiska medier i digitalt format.

Utdataenheter

Skrivare och högtalare är exempel på datorutmatningsenheter. Skrivare skickar ut digital information som text- eller bildfiler till ett fysiskt medium som papper. Högtalare matar ut ljudet från digitala filer till hörbara ljudvågor.