Hur man parar ihop en iPhone med en annan telefon

Ibland kan du behöva snabbt skicka information mellan din iPhone och en annan mobiltelefon. Bluetooth är ett snabbt och enkelt sätt som inte kräver någon av telefonens data. Innan du kan utbyta data måste du para ihop enheterna. Att para ihop eller ansluta telefoner säkerställer att data du skickar är säkra och skickas endast till den avsedda källan. Det säkra utbytet säkerställer att röstmemon och andra affärsrelaterade data inte fångas upp av oavsiktliga mottagare.

1

Aktivera Bluetooth på telefonen som du vill para ihop med iPhone. Se telefonens användarhandbok för hjälp. Se till att telefonen är upptäckbar.

2

Tryck på "Inställningar" på iPhones startskärm och tryck sedan på "Allmänt".

3

Tryck på "Bluetooth". Tryck på “Bluetooth” -omkopplaren för att slå på funktionen. En lista över Bluetooth-aktiverade enheter inom iPhone: s räckvidd visas.

4

Tryck på din andra telefons namn. Ange ett lösenord om du uppmanas till det. Du kan bli ombedd att ange ett lösenord på din andra telefon och ange numret på din iPhone igen som bekräftelse.

5

Vänta på bekräftelse att parningen lyckades.