Hur man reparerar skadade minneskort

Som en dålig varuautomat som tar dina pengar utan att hosta upp produkten kan ett skadat minneskort till synes äta dina data. I vissa fall kanske du kan sticka handen ner i kortets ordspråkiga hals och få den att hosta upp data som du har sparat på den. Det första du ska göra är att testa minneskortet med en USB-minneskortläsare och din dator för att se om det kommer att känna igen kortet. Om ditt datorsystem inte känner igen det skadade minneskortet kan du använda Windows "chkdsk" -program för att reparera det.

1

Sätt i minneskortet i en USB-minneskortläsare. Anslut datakabeln för USB-adaptern till en USB-port på din dator. Windows känner automatiskt igen enheten och tilldelar den en enhetsbokstav. Dubbelklicka på enhetsbokstaven som Windows tilldelade enheten. Om du kan komma åt dina data fungerar kortet.

2

Klicka på Windows-klotet i aktivitetsfältet om inget händer eller om du får ett felmeddelande när du dubbelklickar på kortets enhetsbokstav. Skriv "kör" (utan citaten här och efterföljande kommandon) i textrutan "Sök program och filer". Klicka på "OK" -knappen för att öppna popup-rutan Kör. Skriv "cmd" i textrutan och klicka på "OK" -knappen för att visa en kommandotolk. Skriv kommandot "chkdsk" och ange enhetsbokstaven som ska kontrolleras, följt av "/ r." Det resulterande kommandot kommer att se ut som detta exempel: chkdsk e: / r. Tryck på "Enter" för att utföra kommandot och kontrollera minneskortet för fel.

3

Vänta tills "chkdsk" -programmet är klart för att kontrollera minneskortet för strukturskada. Tryck på bokstaven "Y" på tangentbordet för att låta programmet fortsätta kontrollera tills du känner igen de filer och kataloger som du har sparat på minneskortet. När "chkdsk" är färdigt med att kontrollera minneskortet uppmanas du att spara förlorade kedjor i filer. Klicka på alternativet “Ja”. Om några ögonblick kommer "chkdsk" att visa alla dina förlorade datafiler som har reparerats på din dator.

4

Byt till skrivbordet och dubbelklicka på "Dator" och klicka sedan på enhetsbokstaven som Windows tilldelade minneskortet. Alla filer som har reparerats kommer att vara synliga och du kommer att kunna komma åt dem igen på minneskortet.

5

Ta ut minneskortet från minneskortadaptern. Koppla bort datakabeln till minneskortadaptern från USB-porten på din dator. Sätt i minneskortet i den mobila enhet som du normalt använder för att komma åt filerna på det.